BESTÄLL MONTERING

Förfrågan av medalj- och släpspännesmontering mailas till
medaljmontering@gmail.com


1. Bifoga bild eller skriv i text vilka medaljer det rör sig om.

2. Ange om monteringen ska kompletteras med siffror, bandspännen, banddekorationer eller nya medaljer.

3. Godkänns förfrågan ska medaljerna skickas med rekommenderat brev till angiven adress i mailkonversation alternativt överlämnas i Stockholm efter överenskommelse.

4. Fakturan skickas med mail och när fakturan är betald postas medaljerna med rekommenderat eller hämtas enligt överenskommelse. 

Medaljerna monteras enligt Försvarsmaktens UNIBEST om inget annat anges.