Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj

Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj i originalstorlek (tidigare värnpliktsmedaljen).

260,00 kr