Släpspänne Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj

FMGUSM Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj (tidigare värnpliktsmedaljen). 

85,00 kr