MONTERING AV MEDALJER OCH SLÄPSPÄNNEN

Medaljer bärs i en rad på vänster bröst med bandet ovanför ficklocket och medaljerna på ficklocket. Max 4 stycken medaljer i originalstorlek får bäras i bredd utan att medaljerna behöver monteras omlott. Miniatyrmedaljer bärs på mässjackans vänstra slag. 
Släpspännen bärs på vänster bröst ovanför bröstfickan. En rad med släpspännen bärs 10 mm ovanför ficklockets övre del. Flera rader med släpspännen bärs dikt an ficklockets övre del. Max 4 släpspännen får bäras i bredd då en rad med släpspännen bärs. Bärs flera rader med släpspännen är det max 3 släpspännen per rad.
Nedan kan ni läsa om olika monteringsalternativ. 

Läs mer om medaljer och släpspännens bärande i Reglemente Uniformsbestämmelser 2015 (R UNIBEST 2015) 9.3.2. Utmärkelsetecken som bärs på bröstet i band. 

Standardmontering medaljer

Montering sida vid sida

2-4 originalmedaljer.
Rekommendation max 3 originalmedaljer.
Rekommendation max 5 miniatyrmedaljer

Prislista
2 medaljer - 400 sek
3 medaljer - 550 sek
4 medaljer - 700 sek
5 medaljer - 850 sek
6 medaljer - 1000 sek

Vid önskemål kan flera medaljer monteras sida vid sida vid t.ex. inramning av medaljer.

Montering omlott

Minst 4 medaljer

Prislista
4 medaljer - 700 sek
5 medaljer - 850 sek
6 medaljer - 1000 sek
7 medaljer - 1150 sek
8 medaljer - 1300 sek
9 medaljer - 1450 sek
10 medaljer - 1600 sek
11 medaljer - 1750 sek
12 medaljer - 1900 sek
13 medaljer - 2050 sek
14 medaljer - 2200 sek

15 medaljer eller fler - begär offert

Exklusiv montering

Brittisk Court Mount / Ryttarmontage

Brittisk Court Mount/ Ryttarmontage sida vid sida med max 4 medaljer eller omlott med minst 4 medaljer. Då inte alla medaljband finns i lager är det inte alltid möjligt att utföra Brittisk Court Mount/ Ryttarmontage.

Prislista
1 medalj - 500 sek
2 medaljer - 650 sek
3 medaljer - 800 sek
4 medaljer - 950 sek
5 medaljer - 1100 sek
6 medaljer - 1250 sek
7 medaljer - 1400 sek
8 medaljer - 1550 sek

Vid önskemål kan flera medaljer monteras sida vid sida vid t.ex. inramning av medaljer.

Hovmontering

Hovmontering sida vid sida med max 3 originalmedaljer eller omlott med minst 3 originalmedaljer. Då inte alla medaljband finns i lager är det inte alltid möjligt att utföra Hovmontering.


Prislista
1 medalj - 750 sek
2 medaljer - 1100 sek
3 medaljer - 1450 sek
4 medaljer eller fler - begär offert

Släpspännesmontering

Svensk släpspännesmontering

Enligt svensk standard där nedre raden påbörjas från vänster och raderna ligger diktan varandra.
Lättare reparationer av befintliga släpspännen ingår i priserna nedan.

Prislista
1 släpspänne - 30 sek
2 släpspännen - 75 sek
3 släpspännen - 85 sek
4 släpspännen - 150 sek
5 släpspännen - 160 sek
6 släpspännen - 170 sek
7 släpspännen - 190 sek
8 släpspännen - 200 sek
9 släpspännen - 210 sek
10 släpspännen eller fler - begär offert


Extra tillägg

Expressavgift

Vid akuta ärenden så som bröllop med mer så läggs en expressavgift till enligt överenskommelse för att få gå före i kön och få en snabb leverans.

Nytt medaljband till originalmedalj

Medaljband som behöver bytas ut under monteringen görs det till 

en kostnad av 35 kr per medaljband. 

35 kr

Beställning

För att göra en beställning, tryck här!